Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z sezonem zimowym 2017/2018 i obowiązku przeprowadzenia okresowych –  rocznych kontroli obiektów budowlanych. Pobierz informacje

Informacja 1

Informacja 2