Realizacja Programu KLUB 2019

W 2019 roku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju  sportu  Gminy Czermin „Trzy do Zera” realizowało projekt „Klub” z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całość projektu opiewała  na kwotę 11197,00zł, z czego z dotacji MSiT  wpłynęła dotacja  10000,00zł. Całość dotacji została wykorzystana na zakup sprzętu sportowego: Bramki treningowe  do piłki nożnej – 2szt.; chorągiewki rożne- kpl, oraz 4 mury piłkarskie oraz wynagrodzenie  trenera.  W doskonaleniu techniki gry w piłkę nożna  brało udział 40 dzieci ( w tym 5 dziewczynek) w II kategoriach wiekowych 9-11 lat oraz 12-13 lat.