Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 22 w m. Skrzypnia na działce nr 345/1 o pow. 888 m2.

Pobierz ogłoszenie