K U R E N D A

Gmina Czermin informuje, że w związku z planowanym wykonaniem nawierzchni z masy bitumicznej na drogach gminnych nr 625059P relacji Skrzypnia-Mamoty i 625026P relacji Czermin-Mamoty na w/w drogach będzie obowiązywał zakaz wjazdu i wyjazdu.  

Kurenda do pobrania