Informacja
dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 uprzejmie informuję, iż kandydatów można zgłaszać do 30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Czerminie, Czermin 47 w Biurze Rady.

              

Szczegółowa informacja

Karta zgłoszenia kandydata

Lista osób popierających kandydata

Oświadczenia kandydata