WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Broniszewice, stanowiącej własność Gminy Czermin.

Ogłoszenie o II przetargu

Szczegółowe warunki II przetargu