W dniu 28.10.2018r. w Broniszewicach na terenie Zespołu Szkół Publicznych oficjalnie otwarto boisko sportowe Orlik. W uroczystości wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj, Zastępca Wójta Marietta Cierniak, Skarbnik Gminy Jarosław Kowalski oraz Radni Gminy Czermin, Sołtysi oraz Dyrektorzy Szkół. Głównym punktem inauguracji obiektu były towarzyskie turnieje piłkarskie, w których wzięło udział pięć drużyn.