EFR

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 27.03.2013r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap II”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 27.03.2013r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap II”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Cel projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czermin poprzez

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 11 września 2013r.

Wartość inwestycji:           963 947,47 zł.

Kwota dofinansowania :     588 110,69 zł.

Zakres inwestycji:

Zakres prac stanowiących koszty inwestycyjne:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin. Prace obejmowały wykonanie ogółem 62 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w następujących miejscowościach:

– Broniszewice – 20 szt.

– Czermin – 2 szt.

– Grab – 9 szt.

– Łęg – 1 szt.

– Pieruchy – 3 szt.

– Pieruszyce – 4 szt.

– Psienie Ostrów – 2 szt.

– Skrzypnia – 3 szt.

– Strzydzew – 5 szt.

– Wieczyn – 9 szt.

– Żbiki – 1 szt.

– Żegocin – 3 szt.

Zakres prac stanowiących koszty ogólne:

– dokumentacja projektowo – kosztorysowa

– zakup map

– Inspektor Nadzoru

Inwestycja została zakończona w dniu 27.10.2014 r.

fo00

fo01

fo02

fo03

fo04

fo05

fo06

fo07