W dniu 28 września 2018 roku podczas oficjalnego otwarcia boiska sportowego w Broniszewicach podpisana została umowa o dofinansowanie budowy Orlika w Żegocinie. Umowę podpisali: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i przedstawicielki Stowarzyszenia Miłośników Wsi Żegocin: Prezes Zofia Zawada oraz Skarbnik Iwona Twardowska. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.