Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – nabór kandydatów do komisji.

W związku z ogłoszeniem w dniu 09.05.2023r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Czermin w 2023 roku” zapraszamy organizacje pozarządowe, które nie biorą udziału w konkursie o zgłaszanie propozycji kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, której celem będzie opiniowanie złożonych ofert.

Kandydatów należy zgłaszać do 30 maja 2023r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Wypełnione formularze proszę składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy .

Wójt Gminy Czermin
/-/ Sławomir Spychaj

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc zaproszenie-do-prac-komisji-formularz 14 KB