Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach wraz z formularzem do wniesienia uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń.