Wójt Gminy Czermin informuje, iż na terenie gminy realizowana jest inicjatywa skierowana do seniorów i osób samotnych pn.: „Koperta życia”, która umożliwi ratownikom medycznym szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie podczas interwencji.

 

 Wójt Gminy Czermin informuje, iż na terenie gminy realizowana jest inicjatywa skierowana do seniorów i osób samotnych pn.: „Koperta życia”, która umożliwi ratownikom medycznym szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie podczas interwencji.

 

„Koperta Życia” to zestaw składający się z:

  • plastikowej koperty,
  • Karty informacyjnej,
  • 2 szt. naklejek do umieszczenia na plastikowej kopercie i drzwiach lodówki.

Na podstawie Karty należy przygotować informacje na temat stanu swojego zdrowia: (chorób, na które się cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, trwałych ubytków po przebytych chorobach) i potwierdzić przez lekarza rodzinnego. Niezbędne jest również podanie numerów telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów.

Tak przygotowana informacja jest ważna rok. W przypadku zmiany informacji lub po upływie okresu ważności konieczna jest wymiana karty na nową. Wypełnioną ankietę należy włożyć do plastikowej koperty i umieścić w bocznych, wewnętrznych drzwiach lodówki. Naklejki, które są załączone do ”Koperty życia” należy nakleić w następujący sposób: jedną na plastikowej kopercie, a drugą na zewnętrznych drzwiach lodówki tak, aby służby medyczne mogły szybko zlokalizować kopertę z zawartą informacją.

O „Kopercie Życia” są poinformowani ratownicy Pleszewskiego Centrum Medycznego. Koperty można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerminie oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego „INTER-MED” w Czerminie.