Szkolenie z grafiki komputerowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

Ogloszenie

 

Załączniki do pobrania:

deklaracja uczestnictwa

formularz zgłoszeniowy

regulamin