Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Czermin informuje, że przystąpił do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czermin.

Węgiel kamienny sprzedawany przez Gminę będzie w asortymencie orzech i groszek w dwóch transzach:

– w ilości 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 roku

– w ilości 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 roku

na jedno gospodarstwo domowe, po cenie preferencyjnej nie większej niż 2.000,00 zł brutto za tonę.

  • Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na pierwszą transzę zakupu będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerminie od dnia 14 listopada 2022 roku do dnia 9 grudnia 2022 r.
  • Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czerminie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie i biurze podawczym Urzędu Gminy.
  • Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 i 1967), która dokonała prawidłowego  zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz osoba fizyczna, która nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata
    2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł. brutto;
  • Wniosek o zakup będzie można składać na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerminie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
    w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  • W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • Sprzedaż węgla wg wnioskowanego rodzaju i ilości będzie uzależniona od otrzymanych przez Gminę dostaw.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerminie pod numerem 62 7416031 wew. 32.

Dystrybucja zakupionego węgla odbywać się będzie przez „podmioty węglowe” zlokalizowane na terenie Gminy Czermin, które przystąpią do współpracy z Gminą Czermin.

        Wójt Gminy Czermin
/-/ Sławomir Spychaj

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Preferencyjny zakup węgla 1 124 KB
2 doc WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 21 KB