Informacja o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu PM10

W dniu 10 lutego 2021 r. w części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia:

10.02.2021 r. w godzinach od 9.00 do godziny 24.00