Opatw 2 1W dniu 15 listopada 2015 roku w Opatowie w woj. świętokrzyskim odbyło się XIX  Regionalne Spotkanie Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowie. OSP Czermin reprezentował zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie: Katarzyna Kuźniacka, Izabela Ratajczak, Agnieszka Ratajczak, Sandra Sobczak,  Weronika Skałecka.

Organizatorem Festiwalu był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów oraz Opatowski Ośrodek Kultury. Występy oceniało jury w składzie: przewodniczący Marian Chmielewski-wieloletni dyrygent Symfonicznej Orkiestry Szkół Muzycznych, członek komisji ds. kulturalno – oświatowej Związku Głównego OSP RP w Warszawie; Dorota Spandel –choreograf orkiestr OSP Koszęcin, Starokrzepice, członek komisji ds. kulturalno – oświatowej Związku Głównego OSP RP w Warszawie; Jerzy Wiesław Zawisza – wieloletni juror przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego OSP, członek komisji ds. kulturalno – oświatowej Związku Głównego OSP RP w Warszawie oraz Leonarda Bogdan – kierownik działu programowego biura Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie.

Oceny amatorskich zespołów występujących na opatowskiej scenie dokona jury powołane przez komisję ds. działalności kulturalno – oświatowej przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP w Warszawie, po odbyciu się ośmiu przeglądów zorganizowanych na terenie kraju. Najlepsze wykonania uczestników zostaną nagrodzone poprzez uczestnictwo w warsztatach metodycznych oraz kursach szkoleniowych połączonych z wypoczynkiem zorganizowanych na terenie kraju oraz za granicą.

Opatw 1 1

Opatw-3 1