Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości:

  • Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 46,00 m2 w budynku mieszkalnym nr 42, położony w miejscowości Żbiki na działce ewidencyjnej nr 92/5 o pow. 3458 m2.
  • Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 73,00 m2 w budynku mieszkalnym nr 42, położony w miejscowości Żbiki na działce ewidencyjnej nr 92/5 o pow. 3458 m2.
  • Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 82,80 m2 w budynku mieszkalnym nr 42, położony w miejscowości Żbiki na działce ewidencyjnej nr 92/5 o pow. 3458 m2.
  • Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 33,70 m2 w budynku mieszkalnym nr 42, położony w miejscowości Żbiki na działce ewidencyjnej nr 92/5 o pow. 3458 m2.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Wykaz Żbiki 42. 1 MB