Czermin, dnia  04.07.2018 r.

K U R E N D A

Gmina Czermin informuje, że w związku z planowanym wykonaniem nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 625027P (od starej poczty do kościoła na dołku) w miejscowości Broniszewice na w/w drodze będzie obowiązywał zakaz wjazdu, wyjazdu oraz parkowania pojazdów.

Planowane rozpoczęcie robót przez Wykonawcę dnia 09.07.2018 r., godz. 700 (poniedziałek).

Planowane zakończenie robót dnia 11.07.2018 r., godz. 2100 (środa).

Zakaz korzystania z drogi obejmuje godziny od 700 do 2100 każdego dnia.

W powyższym terminie prosimy o pozostawienie pojazdów poza terenem swoich posesji
i drogi gminnej nr 625027P, gdyż wjazd i wyjazd przez drogę będzie niemożliwy.

Drodzy mieszkańcy celem niniejszej inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz przebudowa włączenia w skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4311P. Zakres robót obejmie wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na przebudowywanym odcinku drogi. Nowa nawierzchnia drogi oraz chodnik wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort przejazdu użytkowników drogi.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Telefon kontaktowy do Urzędu Gminy Czermin: 62/ 74 16 031.