zbiki00W dniu 29 września 2017 roku dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi w miejscowości Żbiki. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: sołtys wsi Henryk Serbiak, wójt gminy Czermin Sławomir Spychaj, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski, przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, przewodniczący Rady Gminy Czermin Robert Mikołajczak, najstarsza mieszkanka  wsi Eleonora Boruszczak oraz  przedstawiciel wykonawcy prac.

W dniu 29 września 2017 roku dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi w miejscowości Żbiki. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: sołtys wsi Henryk Serbiak, wójt gminy Czermin Sławomir Spychaj, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski, przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, przewodniczący Rady Gminy Czermin Robert Mikołajczak, najstarsza mieszkanka  wsi Eleonora Boruszczak orazprzedstawiciel wykonawcy prac – Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego SA – Waldemar Rembiszewski. Drogę w Żbikach przebudowano na odcinku 0,813 km. Zadanie współfinansowane było ze  środków Unii Europejskiej, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wyniosła 689 133,36 zł,  z czego 63,63% poniesionych kosztów operacji stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW.

zbiki01

zbiki02

zbiki03

zbiki04

zbiki05

 

zbiki06

zbiki07

zbiki08