pzu logo          Stowa  logo                            czermin2

„Z małej wsi po Wielką kulturę” jest projektem, który będzie realizowany od października 2017 do lutego 2018 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie. W projekcie wezmą udział (nieodpłatnie) wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Czerminie (244 uczniów wraz z nauczycielami-wolontariuszami). Głównym celem projektu jest maksymalne udostępnienie dzieciom i młodzieży z małej miejscowości korzystania z tzw. wielkiej kultury.

„Z małej wsi po Wielką kulturę” jest projektem, który będzie realizowany od października 2017 do lutego 2018 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie. W projekcie wezmą udział (nieodpłatnie) wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Czerminie (244 uczniów wraz z nauczycielami-wolontariuszami). Głównym celem projektu jest maksymalne udostępnienie dzieciom i młodzieży z małej miejscowości korzystania z tzw. wielkiej kultury.Zostaną zorganizowane wyjazdy uczniów na „Dziadka do orzechów” i „Skrzypka na dachu” do Teatru Wielkiego w Poznaniu, „Madagaskar – musicalowa przygoda” do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Spektakle „O dziewczynce, która podeptała chleb” i „Gniazdo” obejrzą w teatrze w Kaliszu i Gnieźnie. Zwiedzą muzeum i katedrę w Gnieźnie oraz pojadą na seans filmowy do kina w Kaliszu.
Projekt jest dofinansowany przez Fundacje PZU, Urząd Gminy w Czerminie, Radę Rodziców przy szkole w Czerminie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie.
„Z małej wsi po Wielką kulturę” jest projektem, który będzie realizowany od października 2017 do lutego 2018 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie. W projekcie wezmą udział (nieodpłatnie) wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Czerminie (244 uczniów wraz z nauczycielami-wolontariuszami). Głównym celem projektu jest maksymalne udostępnienie dzieciom i młodzieży z małej miejscowości korzystania z tzw. wielkiej kultury. Zostaną zorganizowane wyjazdy uczniów na „Dziadka do orzechów” i „Skrzypka na dachu” do Teatru Wielkiego w Poznaniu, „Madagaskar – musicalowa przygoda” do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Spektakle „O dziewczynce, która podeptała chleb” i „Gniazdo” obejrzą w teatrze w Kaliszu i Gnieźnie. Zwiedzą muzeum i katedrę w Gnieźnie oraz pojadą na seans filmowy do kina w Kaliszu.
Projekt jest dofinansowany przez Fundacje PZU, Urząd Gminy w Czerminie, Radę Rodziców przy szkole w Czerminie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie.