Dnia  11 października 2018 odbyła się w Krakowie  Konferencja naukowa  pn: „Helena Modrzejewska i teatr jej epoki”. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej. W gronie prelegentów wystąpili: profesor Emil Orzechowski- prezes fundacji, dr Alicja Kędziora – vice prezes, prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, dr hab. Diana Poskuta-Włodek, dr Maria Napiontkowa oraz wielu innych znawców teatru i sztuki scenicznej. Na zaproszenie Fundacji, do tego znamienitego grona, dołączyły przedstawicielki Ośrodka Kultury w Żegocinie i Stowarzyszenia Miłośników Wsi Żegocin. Prelekcję pt. „Pamięć o Helenie Modrzejewskiej w Żegocinie” wygłosiła Romualda  Kempińska. W swoim wystąpieniu przedstawiła związki H. Modrzejewskiej z Żegocinem oraz opowiedziała zebranym jak w Żegocinie pielęgnujemy pamięć o tej wybitnej Artystce przełomu XIX i XX wieku, która przed laty bywała w Żegocinie. Wystąpienie zostało zwizualizowane  prezentacją multimedialna, którą przygotowała Zofia Zawada. Trzecią przedstawicielką żegocińskich instytucji, była Katarzyna Zawada, którą organizatorzy konferencji  poprosili o występ w roli H. Modrzejewskiej. Na tę okazję młoda artystka wygłosiła Monolog – Modlitwa H. Modrzejewskiej – utwór specjalnie napisany na jedno z  przedsięwzięć organizowane w Żegocinie, a  poświęcone pamięci Aktorki. W swojej drugiej odsłonie Katarzyna Zawada wystąpiła jako Helena Modrzejewska przemawiająca do zgromadzonych na Kongresie Kobiet w Chicago.