Wójt Gminy Czermin przypomina, że do 31.10.2018 roku, rolnicy poszkodowani przez suszę mogą składać wnioski o pomoc do ARiMR w Pleszewie. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Do Urzędu Gminy w roku 2018 wpłynęło 439 wniosków o oszacowanie szkód. Niestety nie wszystkie uprawy, które wskazali poszkodowani rolnicy, można było uwzględnić. Zgodnie z wytycznymi Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie powiatu pleszewskiego nie została objęta okresem raportowania – uprawa kukurydzy.  W związku z czym nie mogą być uwzględnione szkody poniesione w jej uprawie. Należy zaznaczyć również, że dopiero od 7 września 2018 roku uwzględniono straty w ziemniakach, a dopiero od 24 września 2018 roku można uwzględnić straty poniesione w uprawie buraka cukrowego.