W ramach zadania przebudowano drogi gminne na łącznej długości ok. 1,5 km w miejscowościach: Broniszewice, Czermin, Łęg, Psienie Ostrów i Wieczyn.

Roboty budowlane obejmowały m.in.:

 1. przebudowę drogi gminnej w m. Broniszewice dz. 270, 264, 274 ark. m. 2 na długości ok. 420 mb, w tym:
 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • wykonanie poboczy,
 • przebudowę chodnika,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 1. przebudowę drogi gminnej w m. Broniszewice dz. 78,70 ark. m. 1 na długości ok. 184 mb, w tym:
 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • wykonanie poboczy,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie odwodnienia,
 • wykonanie oznakowania pionowego
 1. przebudowę drogi gminnej w m. Łęg dz. 25, 36, 13 ark m. 13 na długości ok. 134 mb, w tym:
 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • wykonanie poboczy,
 • oznakowanie pionowe
 1. przebudowę drogi gminnej nr 625024P w miejscowości Psienie – Ostrów na długości ok. 339 mb, w tym:
 • roboty przygotowawcze
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • wykonanie poboczy;
 1. przebudowę drogi gminnej nr 625047P w miejscowości Wieczyn na długości ok. 185 mb, w tym:
 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • wykonanie poboczy
 1. przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czermin na długości ok. 236 mb, w tym:
 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • wykonanie poboczy.

Zadanie realizowano w ramach umów zawartych z Województwem Wielkopolskim o przyznanie pomocy nr 123/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku   na kwotę 118.500 oraz nr 450/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku na kwotę 86.600 zł.

Wykonawcą robót jest firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „MARZYŃSKI” Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jarocinie, ul. Przemysłowa

Całkowita wartość zadania wynosi: 785.090,49 zł brutto. Termin wykonania: 04.10.2018 r.