W dniu 8 października 2018 roku w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala XIX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Z terenu Gminy Czermin nagrody finansowe otrzymali: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” z Broniszewic, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II z Czermina, Ośrodek Kultury w Czerminie, Ośrodek Kultury w Żegocinie, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin oraz Przedszkole w Czerminie. Łączna suma przyznanych nagród to 32 tys. zł.