Gmina Czermin planuje budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Broniszewicach

Gmina Czermin planuje budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Broniszewicach, w skład którego wejdzie:

– bieżnia z nawierzchni syntetycznej poliuretanowo – gumowej,

– boisko o wym. 25 x 56m z trawy syntetycznej,

– boisko wielofunkcyjne o wym. 28.10 x 14.90m z nawierzchni poliuretanowo – gumowej,

Ponadto zaplanowano:

– budowę sieci kanalizacyjnej oraz odwodnienie terenu wraz z przebudową drogi gminnej dojazdowej,

– budowę parkingów,

– budowę sieci oświetlenia terenu,

– budowę ogrodzenia terenu wraz z piłkochwytami,

– montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

Koszt całego przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysem inwestorskim oszacowano na kwotę 1 5000,00 zł. Została już opracowana pełna dokumentacja projektowa, a obecnie Samorząd Gminy Czermin jest w trakcie przygotowywania dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych.

Zakres realizacji przedsięwzięcia uzależniony będzie od możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych na ten cel.

Pobierz projekt