DSC00


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Eliminacje Gminne Żbiki 2014, Gmina Czermin.


Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie 14 marca 2014 roku w miejscowości Żbiki przeprowadził Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Otwarcia Turnieju dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbikach druh Zdzisław Woroniecki oraz I Wiceprezes Zarządu druh Stanisław Jankowski. Gospodarzem zmagań była Ochotnicza Straż Pożarna w Żbikach. Nad odpowiednim przebiegiem Eliminacji czuwało jury, któremu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie starszy brygadier Mieczysław Kikowski. W Turnieju udział wzięło 16 zawodników.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: I grupa stanowią uczniowie szkół podstawowych, II grupa to uczniowie szkół gimnazjalnych, a grupę III reprezentują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Eliminacje Gminne w Żbikach rozpoczęły się testem pisemnym. Zawodnicy w 40 min musieli odpowiedzieć na 25 pytań wybierając jedną właściwą odpowiedź spośród 3 lub 4 możliwości. Do finału, jakim był egzamin ustny kwalifikuje się 5 najlepszych uczestników zmagań pisemnych. Na egzaminie ustnym zawodnicy odpowiadali na pięć pytań, które oceniane były w skali od 1 do 3 pkt. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa):

miejsce I: Piotr Kubisiak – OSP Broniszewice

miejsce II: Zuzanna Grzegorek – OSP Łęg

miejsce III: Miłosz Kubisiak – OSP Broniszewice

 

II grupa wiekowa (gimnazjum):

miejsce I: Monika Marciniak – OSP Żegocin

miejsce II: Sandra Sobczak – OSP Czermin

miejsce III: Marianna Mańczak – OSP Broniszewice

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

            miejsce I: Paulina Ratajczak – OSP Żegocin

            miejsce II: Bartosz Marciniak – OSP Pieruszyce

            miejsce III: Małgorzata Ferenc – OSP Łęg

Wymienieni zwycięzcy wzięli udział w Eliminacjach Powiatowych Turnieju, które odbyły się w dniu 22 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Kowalewie.

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyli: Prezes Sławomir Spychaj oraz Wiceprezesi, a także członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie oraz przewodniczący Jury st.brygadier Mieczysław Kikowski.

DSC01

DSC02

DSC03

DSC04

DSC05

DSC06