bro00

W dniu 12 marca 2014 o godz. 10.00 w sali widowiskowo -sportowej przy ZSP w Broniszewicach odbył się IV Turniej Ekonomiczno-Językowy.


W dniu 12 marca 2014 o godz. 10.00 w sali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Broniszewicach odbył się IV Turniej Ekonomiczno-Językowy, który zgromadził 21 uczestników z 7 szkół podstawowych powiatu pleszewskiego, w tym trzy szkoły z gminy Czermin.

Uczestnicy pisali godzinny test, w którym uzyskać można było 100 pkt. Po napisaniu testu komisja konkursowa zajęła się sprawdzaniem prac, a konkursowicze mieli okazję obejrzeć występ taneczny młodzieży z terenu naszego powiatu kierowanej przez panią Monikę Doczekalską, a następnie poprzez prezentację multimedialną poznać szkołę w Broniszewicach. Dalsze oczekiwanie na wyniki umiliła prezentacja angielskich filmów komediowych.

Około godziny 12.00 koordynator, Ewa Witczak, ogłosiła wyniki rywalizacji konkursowej i wraz z przedstawicielami sponsorów wręczała nagrody najlepszym z konkursowiczów. Wyróżniono 5 laureatów: Karolina Przeorek (1, Broniszewice), Kinga Leśnierowska (2, Kowalew), Martyna Kaźmierska (3, Tomice), Nicole Bestwina (4, Czermin), Tatiana Osuch-Pomianowicz (5, Pleszew) oraz przyznano puchar drużynowy dla szkoły w Broniszewicach. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, sprzęt sportowo-rekreacyjny i inne upominki o łącznej wartości prawie 1000 zł. Nagrody pocieszenia otrzymali także pozostali uczestnicy konkursu. Przewidziano także upominki dla opiekunów.

Wsparcia finansowego udzielił Urząd Gminy w Czerminie oraz Rada Rodziców przy ZSP w Broniszewicach

Nagrody ufundowali także: Bank Spółdzielczy O/Pleszew, Wydawnictwo Macmillan, Gazeta „Życie Pleszewa” oraz organizatorka Ewa Witczak.

Uczestnicy konkursu pożegnali się w atmosferze zadowolenia, a opiekunowie chwalili organizację konkursu. Kolejna edycja konkursu odbędzie się tradycyjnie za dwa lata.

bro01

bro02

bro03

bro04

bro05

bro06

bro07

bro08

bro09