Rządowy program zakupu i dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie gminy Czermin

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ. U. 2022, poz. 2236), Gmina Czermin przystąpiła do rządowego programu zakupu i dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Gminy Czermin:

  1. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
    w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
    o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
  2. Gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić maksymalnie 1,5 tony węgla po cenie preferencyjnej do końca 2022 r. oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. kolejne 1,5 tony również po cenie preferencyjnej;
  3. Maksymalna cena węgla bez dowozu do mieszkańca może wynosić 2000 zł.;
  4. Mieszkańcy, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie nie wyższej niż 2000 zł. brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona powyżej (np. w sklepie PGG) nie będą mogli składać wniosków na preferencyjny zakup węgla;
  5. Dystrybucja węgla prowadzona będzie przez punkty handlu opałem na terenie Gminy Czermin;
  6. Termin przyjmowania wniosków ogłosimy w późniejszym czasie.