50lecie00W roku 2016 trzynaście par z terenu gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

W roku 2016 trzynaście par z terenu gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji w dniu 08.12.2016r. przybyłym do Urzędu Gminy parom Jubilatów zostały wręczone medale Prezydenta RP, listy gratulacyjne i kwiaty. Spotkanie z Jubilatami odbyło się tradycyjnie w sali posiedzeń urzędu przy kawie i lampce szampana, z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Mikołajczaka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Kaźmierczaka oraz praz pracownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Witkowskiej.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

Irena i Zbigniew Derwichowie

Danuta i Mieczysław Głowiccy

Teresa i Bogumił Hadrzyńscy

Urszula i Józef Kałużni

Bożena i Eugeniusz Mateccy

Maria i Władysław Matysiakowie

Stanisława i Czesław Mikołajczakowie

Krystyna i Józef Niewiadomscy

Elzbieta i Tadeusz Pietrowiakowie

Maria i Sylwester Staszkiewiczowie

Janina i Stanisław Banaszakowie

Bronisława i i Marian Gajewscy

Irena i Feliks Wojciechowscy

50lecie13

50lecie14

50lecie02

50lecie12

50lecie11

50lecie10

50lecie09

50lecie08

50lecie07

50lecie06

50lecie05

50lecie04

50lecie03

50lecie01