Wójt Gminy w Czerminie  informuje, że na terenie gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza.  W związku z powyższym poszkodowani rolnicy muszą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Czerminie, pokój nr 3 – referat rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.  

We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Czermin, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp., wypełniają oświadczenie o ilości zwierząt.

Druki wniosku można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 3 referat rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska lub pobrać ze strony internetowej www.czermin.wlkp.pl  .

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystąpi do szacowania szkód i sporządza protokół. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czerminie, tel. 62/ 74 16 031 wew. 53.

                                  

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Kurenda 83 KB
2 doc wniosek o oszacowanie szkód 137 KB
3 pdf wniosek o oszacowanie szkód 315 KB
4 pdf informacja-o-prywatnosci---protokoly-szkod 776 KB