Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie informuje, iż w związku z częstymi przypadkami awarii i uszkodzeń obiektów budowlanych spowodowanych wadami użytkowanych instalacji gazowych należy zwrócić uwagę na konieczność dokonywania przez właścicieli i zarządców ustawowo wymaganych kontroli okresowych rocznych, które powinny obejmować również sprawdzenie stanu sprawności instalacji gazowych (w tym także na gaz propan-butan) i przewodów kominowych.

Zasady bezpiecznego użytkowania butli – pobierz