Planuje się z dniem 01 września 2020 roku organizację nauczania stacjonarnego we wszystkich Zespołach Szkół Publicznych na terenie Gminy Czermin. Dyrektorzy poszczególnych szkół w Żegocinie, Czerminie i Broniszewicach  przygotowują zasady organizacji zajęć w szkołach i w przedszkolach uwzględniając  zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID19.

Wszystkie zasady organizacji zajęć w szkołach i przedszkolach dyrektorzy opublikują na stronach internetowych szkół w dniu 21 sierpnia 2020 roku.

 

Wójt Gminy Czermin
/-/ Sławomir Spychaj