00osp

 


Gminny Turniej Piłki Nożnej drużyn OSP Gminy Czermin


Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie dnia 15 września 2013 r. zorganizował Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin.

Gospodarzem turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie. Udział wzięło 8 drużyn OSP: Czermin, Broniszewice, Żegocin, Grab, Pieruszyce, Strzydzew, Wieczyn oraz Żbiki. Mecze, które rozgrywane były na boiskach sportowych Zespołu Szkół w Czerminie odbywały się w dwóch grupach eliminacyjnych. Po rozegranych meczach w systemie „każdy z każdym” do półfinału zakwalifikowały się drużyny z OSP: Wieczyn, Grab, Strzydzew oraz Żegocin. Mecz finałowy rozegrał się pomiędzy drużyną z Wieczyna i Grabu – zwycięzcą tego meczu zostali druhowie z Grabu. Drugie miejsce przypadło OSP w Wieczynie natomiast trzecie miejsce wywalczyli druhowi ze Strzydzewa pokonując w ten sposób drużynę z Żegocina. Drużyna z Grabu za zajęcie pierwszego miejsca otrzymała puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Czerminie, dyplom oraz nagrodę rzeczową – piłkę. Pozostałe drużyny również zostały uhonorowane dyplomem oraz piłką.  

01osp

02osp

03osp

04osp05osp