INFORMACJA

Urząd Gminy Czermin informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dodatkową pomoc finansową dla rolników, którzy w 2016 r. ponieśli szkody w uprawach w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 %, spowodowane przez suszę, grad lub ujemne skutki przezimowania. Wnioski można będzie składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie do dnia 5 grudnia 2016 r. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód. Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody co najmniej 50 % i mniej niż 70 %. Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) lub w Biurze Powiatowym Agencji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie
(tel. 62 74 20 101) lub w Urzędzie Gminy Czermin, tel. 62 74 16 031 w. 33).