gala00W dniu 7 grudnia 2016 r. w Poznaniu odbyła się Gala XVII edycji konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” . W ramach konkursu ww. z Gminy Czermin zgłoszone zostały 4 projekty:

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Poznaniu  odbyła się Gala XVII edycji konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” . W ramach konkursu ww. z Gminy Czermin zgłoszone zostały 4 projekty:

1. „775- lecie miejscowości Czermin” – Ośrodek Kultury w Czerminie
2. „Tradycje kolędowanie” – Ośrodek Kultury w Żegocinie
3. „Muzyczne pory roku” – Stowarzyszenie Miłośmników Wsi Żegocin
4. „Czy nad Prosna i Garbaczem życie ekologiczne płynie?” – Zespół Szkół Publicznych w Żegocinie

Wszystkie 4 projekty zostały nagrodzone i otrzymałay nagrody finansowe na łączną  kwotę 20 000 zł.

gala01

gala02

gala03

gala04