OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Czermin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 14 w miejscowości Czermin
wraz z przynależnościami i ułamkową częścią gruntu

POBIERZ