Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych lub komputerowych w ramach projektu pn: „Podnieś kompetencje – osiągnij sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • Szkolenia językowe:

 –  angielski lub niemiecki,

–   poziomy A1, A2, B1, B2 – zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

– Certyficat TELC (The European Language Certificates)

  • Szkolenia komputerowe:

–  ECDL START lub EDCL CORE

–  certyfikat ECDL (European Computer Driving License – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

W szkoleniach mogą wziąć udziała osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • wiek 18 – 64 lat,
  • wykształcenie: co najwyżej średnie
  • status na rynku pracy: osoba bezrobotna, pracująca, nieaktywna zawodowo, ucząca się lub kształcąca,
  • miejsce zamieszkania – powiaty: jarociński, pleszewski. kaliski, m. Kalisz, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz kepiński, w szczególności obszary wiejskie

Planowany czas realizacji szkoleń: czerwiec 2014 – maj 2015

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne na stronie www.kip.kalisz.pl

POBIERZ PLAKAT