Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” oraz sołectwo Strzydzew organizują Turniej Wsi. Turniej odbędzie się na placu przy sali Wiejskiej w Strzydzewie w dniu 1 czerwca 2014 roku o godz. 15.00.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” oraz sołectwo Strzydzew organizują Turniej Wsi. Turniej odbędzie się na placu przy sali Wiejskiej w Strzydzewie w dniu 1 czerwca 2014 roku o godz. 15.00. Impreza odbędzie sie w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu pn.: „ Organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości” w ramach małych projektów z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zgłoszenia sołectw przyjmowane saąw biurze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” do 26 maja 2014 roku.

Regulamin turnieju