Pogorszenie ciśnienia wody

W związku z trwającymi pracami związanymi z wykonaniem nowej studni ujęcia wód podziemnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żegocinie do dnia 08-06-2022 r. może nastąpić pogorszenie ciśnienia wody w wodociągu Żegocin.