Gmina Czermin otrzymała dofinansowanie  w kwocie: 4 950 000,00 zł. w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin”

W ramach zadania zaplanowano przebudowę czternastu odcinków dróg gminnych w niżej wymienionych miejscowościach:

– Broniszewice nr 625 029P – ok. 0,56 km,
– Grab działki nr 268/2, 269/1, – ok. 0,53km,
– Łęg nr 625 046P – ok. 0,65 km,
– Pieruchy nr 625 056P – ok. 0,74 km,
– Pieruchy nr 625 054P – ok.0,92 km,
– Żbiki nr 625 041P – ok. 0,99 km.
– Grab działki nr 518/2, 518/3, 522, – ok. 0,86 km,
– Broniszewice nr 625 033P – ok. 0,99 km,
– Psienie – Ostrów nr 625 024P – ok. 0,54 km,
– Wieczyn nr 625 045P i 625047P – ok. 0,87 km,
– Wola Duchowna nr 625 025P – ok. 0,65 km,
– Żale nr 625 061P – ok. 0,99 km.
– Skrzypnia – Czermin nr 625 021P – ok. 0,92 km,
– Strzydzew nr 625 038P – ok. 0,55 km

Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników.