W dniu 2 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Czermin została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Czermin,”. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o. Sp. K. z Jarocina.

Wartość umowy wynosi  5.692.205,01 zł.

Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Czermin uzyskała dofinansowanie w wysokości 4.180.000,00 zł.

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację trzech zespołów budynków użyteczności publicznej: Zespół Szkół Publicznych w Broniszewicach, Czerminie i Żegocinie.

Zaplanowano m.in. docieplenie przegród zewnętrznych (stropodachy, stropy, ściany zewnętrzne), wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymianę pokrycia dachu   z papy, modernizację systemów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródeł ciepła, montaż nowych kotłów oraz dokumentację projektową.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to miesiąc maj 2023r.