150W dniach 21 do 23 maja 2016 roku delegacja Samorządu Gminy Czermin przebywała w partnerskiej Gminie Edewecht. Spotkanie miało na celu intensyfikację prac w zakresie współpracy pomiędzy gminami i ustalenie płaszczyzn, na których miałaby się odbywać dalsza współpraca. W szerszym zakresie partnerstwa pomiędzy gminami podkreślano możliwość współpracy w zakresie kultury. Podczas spotkania przedstawiciele gminy Czermin wzięli udział w festynie, nabożeństwie ekumenicznym, spotkali się z panią  Burmistrz Petrą Lausch, radnymi z Gminy Edewecht  i pracownikami urzędu.

W dniach 21 do 23 maja 2016 roku delegacja Samorządu Gminy Czermin przebywała w partnerskiej Gminie Edewecht. Spotkanie miało na celu intensyfikację prac w zakresie współpracy pomiędzy gminami i ustalenie płaszczyzn, na których miałaby się odbywać dalsza współpraca. W szerszym zakresie partnerstwa pomiędzy gminami podkreślano możliwość współpracy w zakresie kultury. Podczas spotkania przedstawiciele gminy Czermin wzięli udział w festynie, nabożeństwie ekumenicznym, spotkali się z panią  Burmistrz Petrą Lausch, radnymi z Gminy Edewecht  i pracownikami urzędu. Podczas spotkania omawiano zasady funkcjonowania samorządów oraz poruszono temat, który w mediach jest nagłaśniany i szeroko komentowany a dotyczący funkcjonowania państw zarówno w Polsce jak i w Niemczech. W ostatnim dniu pobytu zwiedzano szkołę. Wraz z końcem roku 2016 poszczególne instytucje z obu gmin nawiążą bliższy kontakt, aby ustalić szczegóły współpracy na 2017 rok.W dniach 21 do 23 maja 2016 roku delegacja Samorządu Gminy Czermin przebywała w partnerskiej Gminie Edewecht. Spotkanie miało na celu intensyfikację prac w zakresie współpracy pomiędzy gminami i ustalenie płaszczyzn, na których miałaby się odbywać dalsza współpraca. W szerszym zakresie partnerstwa pomiędzy gminami podkreślano możliwość współpracy w zakresie kultury. Podczas spotkania przedstawiciele gminy Czermin wzięli udział w festynie, nabożeństwie ekumenicznym, spotkali się z panią  Burmistrz Petrą Lausch, radnymi z Gminy Edewecht  i pracownikami urzędu. Podczas spotkania omawiano zasady funkcjonowania samorządów oraz poruszono temat, który w mediach jest nagłaśniany i szeroko komentowany a dotyczący funkcjonowania państw zarówno w Polsce jak i w Niemczech. W ostatnim dniu pobytu zwiedzano szkołę. Wraz z końcem roku 2016 poszczególne instytucje z obu gmin nawiążą bliższy kontakt, aby ustalić szczegóły współpracy na 2017 rok.

500

zdjecia 500