150Dnia 07 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Kultury w Czerminie odbył się V Przegląd Spektakli Profilaktycznych Gminy Czermin. Przegląd odbywał się pod hasłem „My wobec przemocy w Internecie”. Przegląd jest imprezą profilaktyczną integrującą całą społeczność Gminy Czermin w obszarze profilaktyki uzależnień.

Dnia 07 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Kultury w Czerminie odbył się V Przegląd Spektakli Profilaktycznych Gminy Czermin. Przegląd odbywał się pod hasłem „My wobec przemocy w Internecie”. Przegląd jest imprezą profilaktyczną integrującą całą społeczność Gminy Czermin w obszarze profilaktyki uzależnień.
Do przeglądu zgłosiły się cztery zespoły uczestników:
– dwa zespoły to młodzież gimnazjalna – z Gimnazjum z Czermina pod kierunkiem pana Pawła Kaczmarka oraz z Gimnazjum z Broniszewic pod kierunkiem pani Genowefy Gąsiorek
– kolejne dwa zespoły to młodzież ze  szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa z Żegocina pod kierunkiem pani Violetty Jarzembskiej i pani Elżbiety Groch oraz zespół z Szkoły Podstawowej z Czermina pod kierunkiem Pani Joanny Mikołajczak – Jagiołki
W składzie jury pracę podjęli zaproszeni goście:
– pani Romana Klamecka – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Pleszewie
– pani Katarzyna Śmigielska – przedstawiciel Powiatowej Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Pleszewie
– pani Zofia Straszewska – kierownik Gminnej Biblioteki w Czermnie
Jury o obejrzeniu wszystkich spektakli przyznało następujące miejsca:
– w kategorii Szkół Gimnazjalnych I miejsce zajęło Gimnazjum z Broniszewic, natomiast Gimnazjum z Czermina zajęło II miejsce
– w kategorii Szkół Podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Żegocina, Szkoła Podstawowa z Czermina zajęła II miejsce. Dnia 24 maja 2016 roku wszyscy Uczestnicy Przeglądu wraz z wychowawcami w nagrodę za udział w przeglądzie wzięli udział w integracyjnym wyjeździe do Kina Helios w Galerii AMBER w Kaliszu. Młodzież ze Szkoły Podstawowej obejrzała film pt. „ Mój przyjaciel orzeł”, natomiast młodzież gimnazjalna obejrzała film pt. „ X – men – Nowa Apokalipsa”.

500

501