Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Wsi Grab „Razem” zakończyło realizację projektu pn: „Zachować w pamięci – historyczne dziedzictwo Czermina i okolic”. W ramach projektu została napisana i wydana książka pn: „Z dziejów Czermina i okolic”. Autorem książki jest Dominik Wabiński – nauczyciel i pasjonat historii, mieszkaniec Czermina. W dniu 30 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie autorskie, podczas którego autor podzielił się kulisami pracy nad książką. Każdy uczestnik spotkania otrzymał egzemplarz książki z dedykacją autora.
Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt projektu wyniósł 22 749,05 zł.