Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu ciężarowego – IFA D3 W50LA  z pługiem do odśnieżania oraz przyczepy ciężarowej rolniczej asenizacyjnej POMOT T 507/3

Przedmiot sprzedaży: samochód ciężarowy IFA D3 W50LA

 • nr rejestracyjny : PPL 24 KV
 • rok produkcji : 1990 (wg. Dow. Rej. 1992)
 • data I-szej rejestracji : 06.1994 r.
 • data I-szej rejestracji w Polsce : 10.2005 r.
 • nr identyfikacyjny : L506021
 • typ i pojemność silnika : ZS (4VD 14,5/12-1 SRW) 6560m 3
 • moc silnika : 92 kW
 • aktualne wskazanie licznika : 34348 km
 • ilość miejsc siedzących : 2
 • masa własna/d .m .c.: 5220/10750 kg
 • rodzaj napędu : 4×4 z blokadą przedniej osi
 • ilość/rozstaw osi: 2/325 cm
 • rodzaj nadwozia : kabina + skrzynia wywrotka 3-stronna
 • kolor : pomarańczowy
 • ogumienie: przednie lewe – zużycie w 70%, prawe- zużycie w 70%,

                   tylne (x2) : lewe – zużycie w 50%, prawe- zużycie w 50%,

    –   wyposażenie dodatkowe : pług do odśnieżania : konstrukcja nośna i odkładnica stalowe,
lemiesz gumowy, mocowanie z przodu samochodu na sworzniu, wymiary szerokość
320 cm, wysokość  całkowita z górną nadbudową 140 cm.

                            Cena wywoławcza : 13.500,00 zł brutto

Przedmiot sprzedaży: przyczepa ciężarowa rolnicza asenizacyjna POMOT T 507/3

 • nr rejestracyjny : PPL 99CS
 • rok produkcji : 1999
 • data I-szej rejestracji : 08.1999 r.
 • nr identyfikacyjny : SX9750731X0PC1622
 • rodzaj, przeznaczenie: przyczepa ciężarowa rolnicza asenizacyjna
 • pojemność zbiornika: 4000 l
 • zaczep transportowy: dolny
 • masa własna: 1100 kg
 • masa całkowita : 5100 zł
 • ilość osi/kół: 1/2
 • kolor : pomarańczowy
 • ogumienie: przednie lewe – zużycie w 80%, prawe- zużycie w 80%

                 Cena wywoławcza : 8.500,00 zł brutto

Aby przetarg mógł zakończyć się wynikiem pozytywnym zaoferowana cena musi być wyższa od wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. tj. wtorek o godz. 1000 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Czermin 1B.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 405,00 zł na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie : BS Pleszew O/Czermin nr 61 8407 0003 0202 8264 2000 0003 na samochód ciężarowy IFA D3 W50LA oraz wpłaty wadium w kwocie 255,00 zł na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie: BS Pleszew O/Czermin nr 61 8407 0003 0202 8264 2000 0003 na przyczepę ciężarową rolniczą asenizacyjną POMOT T 507/3.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później  niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną  w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie lub pod nr tel.062 741 73 25

Informacji dotyczącej stanu technicznego samochodu IFA D3W50LA oraz przyczepy rolniczej asenizacyjnej POMOT T 507/3 udziela kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie, Czermin 1B, tel. 660 800 605

Samochód można oglądać  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-14 po uprzednim uzgodnieniu  z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie.