NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Porad prawnych udzielają – na podstawie umów z powiatami – adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wyłoniona w drodze konkursu organizacja pozarządowa.

Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać każda osoba przebywająca w Polsce, w tym również obcokrajowiec. Wystarczy wypełnić oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Porad udziela się osobie uprawnionej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Lokale na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. W całym kraju utworzono już ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach systemu nieodpłatnej pomocy zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych. Zawarto w niej m.in. punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. Lista punktów specjalistycznych dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Niezależnie od tego przygotowana została lista wykonawców z systemu nieodpłatnej pomocy posługujących się językami obcymi. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom.

Ministerstwo zaleca, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na liście dostępnej pod ww. linkiem w zakładce:  „Nieodpłatna pomoc prawna / Pomoc dla cudzoziemców”

W punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Pleszewskiego osoba nieposługująca się językiem polskim może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej – w asyście tłumacza.

Ponadto cudzoziemiec, udając się do lokalu, ma możliwość skorzystania z usługi tłumacza zdalnie – za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon z funkcją głośnomówiącą). 

W Powiecie Pleszewskim w roku 2023 działają dwa punkty NPP/NPO:  

  1. w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP
    w Poznaniu;
  2. prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Chocz – Czermin – Dobrzyca – Gizałki – Gołuchów Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze, ul. St. Batorego 8.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pleszewie:

  • pod numerem telefonu: 62 7-429-652 (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00);
  • za pośrednictwem e-maila: sekretariat@powiatpleszewski.pl

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Pomoc prawna dla UKRAINY 1 MB