Informacja dotycząca zasad selektywnej i nieselektywnej zbiórki odpadów

         W związku z wejściem w życie, z dniem 1 lipca 2013r. zmian w ustawie o utrzymaniu porządku  i czystości w gminach, informujemy mieszkańców Gminy Czermin o zasadach selektywnej i  nieselektywnej zbiórki odpadów:

  1. Jeżeli mieszkaniec zadeklarował zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny (segregowanie odpadów) to otrzymuje bezpłatnie worki do zbiórki selektywnej i dodatkowo ma obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik (kubeł) do odpadów komunalnych.

Do worków przeznaczonych do zbiórki selektywnej wrzuca się odpowiednio:

        tworzywa sztuczne (worek żółty),

        papier (worek niebieski),

        szkło kolorowe (worek zielony),

        szkło bezbarwne (worek biały).

Do pojemnika natomiast wrzuca się pozostałe odpady komunalne, których nie można wrzucić do worków: (np. zbite szkło, porcelanę, popiół, itp.)

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów zostały przekazane do mieszkańców  wraz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w formie ulotki.

  1. Jeżeli mieszkaniec zadeklarował zbiórkę nieselektywną, to wszelkie odpady komunalne wrzuca tylko do pojemnika, gdyż worków do selektywnej zbiórki nie otrzymuje.