KURENDA

Wójt Gminy Czermin, w  związku z planowanym pozyskaniem środków z programu  pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej ilości posiadanych odpadów (w kg) tj.:

– folii rolniczej,
– siatki i sznurków do owijania balotów,
– opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Ankiety należy złożyć do Urzędu Gminy w Czerminie do dnia
20 lutego 2023 roku.
Wzór ankiety  dostępny jest:
– na stronie internetowej tut. Urzędu: www.czermin.wlkp.pl;
w zakładce Gospodarka odpadami;
– w Urzędzie Gminy;
– u Sołtysów.
Warunkiem odbioru odpadów  będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wójt Gminy Czermin
/-/ Sławomir Spychaj

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf KURENDA 794 KB
2 pdf ANKIETA INWENTARYZACYJNA - przwidłowa 559 KB