Zakończono realizację projektu pn: „Rekultywacja stawu w zabytkowym parku w miejscowości Czermin”

W ramach realizacji zadania wykonano rekultywację stawu w zabytkowym parku w miejscowości Czermin. Zakres robót dotyczył pompowania wody, karczowania gęstych krzaków i podszycia, oczyszczenie dna stawu, formowania i zagęszczenia nasypów, plantowania skarp i dna stawu, naprawy płotków faszynowych. Ponadto zakupiono i zakotwiczono na stawie 2 domki pływające dla kaczek oraz 6 budek lęgowych na drzewach.

W pracy przy realizacji zadania zaangażowali się również mieszkańcy sołectwa Czermin. Koszty kwalifikowane zadania wyniosły  69 856,30 zł, z czego 47 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.