W 2023 roku 8 par małżeńskich z terenu Gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Spotkanie z Jubilatami odbyło się 9 listopada 2023 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Mikołajczaka, radnych: Marii Doczekalskiej, Sylwany Szcześniaka i Andrzej Szymczaka, sołtysa wsi Łęg Macieja Kubickiego oraz zastępcy kierownika USC Jagody Urbaniak. Jubilaci otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP, dyplomy i kwiaty. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

 1. Dorota i Józef Barańczykowie
 2. Joanna i Lucjan Glapowie
 3. Józefa i Wiesław Jędraszakowie
 4. Izabela i Marian Juchaczowie
 5. Krystyna i Eugeniusz Kubisiakowie
 6. Anna i Kaziemierz Łukasiewiczowie
 7. Krystyna i Roman Młynarscy
 8. Krystyna i Edward Nadolscy
 9. Bogumiła i Zbigniew Szczepanowscy

W tym roku również 3 pary obchodziły  Jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego:

 1. Lidia i Stanisław Pawlakowie
 2. Janina i Roman Gauzowie
 3. Halina i Marian Marciniakowie